www.booknet.co.il
הכדור בידיים שלך / דולפין לאור | לאור דולפין

הכדור בידיים שלך / דולפין לאור

לאור דולפין

מחיר: 79 ₪


מחיר בבוקנט: 71.1 ₪


קטגוריה: ניהול, עסקים ושיווק 
הוצאה: מדיה 10
איך בוחרים את השווקים הרווחיים והטובים ביותר לפﬠילות השיווק הבינלאומי שלך?

איפה מאתרים מפיצים פוטנציאליים מתאימים?

איך פונים למפיצים הפוטנציאליים, כך שהם יגיבו וירצו להיפגש איתך?

מה כדאי להכין ולקחת לנסיﬠות ﬠסקים בחו“ל?

איך להתנהל בפגישות ﬠם מפיצים פוטנציאליים ולהותיר ﬠליהם את הרושם שיגרום להם לרצות לﬠבוד רק איתך? מהם מאפייניה הייחודיים של ﬠסקת מכר בינלאומית?

איך מנהלים משא ומתן ובונים הסכמי הפצה מנצחים, שיניבו לך תוצאות ﬠסקיות מﬠולות לאורך שנים?

ﬠל שאלות אלו וﬠל רבות אחרות, ﬠונה דולפין לאור בספר זה מניסיונה ﬠתיר השנים וההצלחות בשוק הבינלאומי. לאור מתמחה בפתיחת שווקים חדשים ובבניית מﬠרכות יחסים ארוכות טווח ﬠם המפיצים שלה, תוך טיוב רשת ההפצה והנﬠת המפיצים להגדלת מכירות וביצוﬠים.