www.booknet.co.il
ושלא יעבדו עליכם | שטרסלר נחמיה

ושלא יעבדו עליכם

שטרסלר נחמיה

מחיר: 89 ₪


מחיר בבוקנט: 80.1 ₪


קטגוריה: ספרי עיון - כללי כלכלה 
הוצאה: כנרת זב

1. משביתים לכם את נמל התﬠופה?
זה דווקא סימן טוב.
 
2. מבטיחים לכם פיצויים ﬠל נזקי הסופה?
לא תראו אגורה.
 
3. אומרים לכם שהסכמים צריך לכבד?
אז זהו, שלא.
 
4. מספרים לכם שהחרדים הם ﬠניים מרודים?
תחשבו שנית.
 
5. אתם חושבים ש"מפרנס" הוא זה שﬠובד במשרה מלאה?
ממש לא.
 
6. נתניהו היה יכול לחסל את המנהרות שנה לפני "צוק איתן"?
לא. הוא לא היה יכול.
 
זו המציאות ההפוכה של ישראל. כל מה שאתם רואים אינו אלא מסכה, שמאחוריה מסתתרת המציאות האמיתית שמוצגת בספר בﬠזרת 48 "חוקי שטרסלר".
 
אלה חוקים שמספרים ﬠל מדינת ׳׳ישראבלוף׳׳ שבה רבים כל כך ﬠובדים ﬠליוו: פוליטיקאים, בﬠלי הון, וﬠדים גדולים, יצרנים, סוחרים, חקלאים, פקידים, ירוקים, חברתיים, כלכלנים - וגם התקשורת.
 
חוקי שטרסלר׳׳ הם הדרך המהירה לתפוס איך באמת פוﬠל הﬠולם ההפוך הזה של ישראל.
 
ושלא יﬠבדו ﬠליכם הוא ספר ﬠל טבﬠ האדם המיוﬠד לכל אחד. לא נדרש שום ידﬠ כלכלי. הוא נדוש בסיפורים, בתובנות ובהרבה הומור.
אחרי הכול, באנו ליהנות!
 
ושלא יﬠבדו ﬠליכם!