www.booknet.co.il
חסך ועבריינות והמאמר: "מוסר וחינוך" | ד.ו. ויניקוט

חסך ועבריינות והמאמר: "מו

ד.ו. ויניקוט

מחיר: 109 ₪


מחיר בבוקנט: 98.1 ₪


קטגוריה: פסיכולוגיה 
הוצאה: תולעת ספרים
חסך ועבריינות יצא לאור באנגליה ב-1984, שלוש-עשרה שנים אחרי מותו של דונלד וודס ויניקוט, והוא מאגד מאמרים, שיחות, מכתבים והרצאות המתפרשים על פני ארבעים שנות יצירה (מ-1930 ועד 1970). פרקי הספר מתבוננים על ילדים ומתבגרים שחוו חסך, פרידות, חיים במשפחות אומנות או בפנימיות, ועל גלגוליהם לנטייה אנטי-חברתית או לעבריינות של ממש. הוא מעורר את הקוראים להבין הבנה פסיכואנליטית עמוקה ללב הילד החסוך ולהרגיש את אהבתו, כאביו, מניעיו ואפילו את מעשיו, כמו היו אלה שלו.
הרעיון המרכזי השזור לאורך הספר הוא, שמאחורי כל נטייה אנטי-חברתית, נורמלית או לא, עומד חסך - אובדן ששיבש את מהלך החיים התקין של הילד....