www.booknet.co.il
עמוס-הנביא מתקוע<BR>עיונים בספר עמוס | רפאל לוין

עמוס-הנביא מתקוע
עיונים בספ

רפאל לוין

מחיר: 82 ₪


מחיר בבוקנט: 73.8 ₪


קטגוריה: יהדות  ביקורת המקרא ופרשנות 
הוצאה: מס ראובן
עיונים בספר עמוס; הסברים לפי פרקי הספר, שאלות בדיוק נוסח המסורה של המקרא, התפלגות שמות האל בספרי המקרא, חטאו של אדום, אחרית הימים, ועוד; עם ביבליוגרפיה ומפתח המקורות