www.booknet.co.il
בית סוהר: האתגר בניהול<BR>אנשים מאחרוי הסורגים | אילנה (אילי) גולדברג

בית סוהר: האתגר בניהול
אנשי

אילנה (אילי) גולדברג

מחיר: 88 ₪


מחיר בבוקנט: 79.2 ₪


קטגוריה: חוק ומשפט 
הוצאה: כותרים
בית סוהר הוא מוסד ייחודי שהתנהלותו מאופיינת בשיח של כוח, מתח ואי ודאות. בספר פוגש הקורא את קהילת האסירים, את קהילת הסוהרים ולומד על הקשר ביניהן. הקורא מתוודע לתפקידיו של מנהל בית הסוהר: המנהל הוא המוציא לפועל של מדיניות הכליאה, וכן משמש ציר מקשר בין החברה למקבלי ההחלטות, בין בית הסוהר כארגון ובין האסירים. בספר מתוארים האתגרים העומדים בפני מנהלי בתי הסוהר בניהול חייהם של אנשים הכלואים לאורך זמן, מתוארות בהרחבה הדילמות המוסריות והניהוליות של הכליאה שקשורות הן שמירה על כבוד האדם, חירותו וזכויותיו והן באידאולוגיות שנמצאות בבסיס התפיסה הניהולית והפוליטיקה החברתית, לבסוף מוצג בית הסוהר ככלי טיפולי שיכול להביא לידי רווחים חברתיים מהותיים לחברה ולאדם הכלוא, ומוצגת מערכת הכליאה בישראל ובה הצעה לרפורמה בניהול הכליאה בבתי הסוהר בארץ.