www.booknet.co.il
הבורסה לניירות ערך<BR>ושוקי הון בישראל ובעולם | דורון שלפר

הבורסה לניירות ערך
ושוקי הו

דורון שלפר

מחיר: 209 ₪


מחיר בבוקנט: 188.1 ₪


קטגוריה: שוק ההון 
הוצאה: בית עלים
בעולם של היום לא מספיק לקבל החלטה אם להשקיע בתוכנית חיסכון או בפיקדון שקלי. אפשרויות ההשקעה בעידן השווקים הגלובליים והמוצרים הפיננסיים החדשים, מאפשרים לבחור בתמהיל השקעות שונה ממה שהכרנו עד כה.