www.booknet.co.il
ניו יורק - תל אביב | גדעון עפרת

ניו יורק - תל אביב

גדעון עפרת

מחיר: 159 ₪


מחיר בבוקנט: 143.1 ₪


קטגוריה: אמנות ציור ורישום 
הוצאה: בית עלים
השלישי בסדרת הספרים, המבקשים להציג את הקשרים הענפים שקיימו אמני ישראל לדורותיהם עם שלושה ממרכזי האמנות הגדולים במערב.
הכרך הנוכחי בוחן את ריבוי הפנים ביחסי האמנות הישראלית והאמנות האמריקאית המודרנית. בהסתמך על תהליכי האמריקניזציה של האמנות והתרבות בישראל של המחצית השניה של שנות ה 60.