www.booknet.co.il
חברים לכיתה של אנה פרנק | תיאו קוסטר

חברים לכיתה של אנה פרנק

תיאו קוסטר

מחיר: 79 ₪


מחיר בבוקנט: 71.1 ₪


קטגוריה: שואה 
הוצאה: מדיה 10
בשנת 1941 היה תיאו קוסטר תלמיד בליציאום היהודי שבאמסטרדם. נכפה עליו ועל כל התלמידים היהודים בהולנד לעזוב את בתי הספר שבהם למדו עד כה ולעבור ללמוד בבתי ספר ליהודים בלבד. אחת מבנות כיתתו של תיאו הייתה אנה פרנק, והיומן שכתבה בשנים שהסתתרה במחבוא נהיה עם הזמן לאחד מהמסמכים החשובים ביותר של תיעוד השואה.