www.booknet.co.il
סינרגיה ארגונית | בן ישי רמי דר

סינרגיה ארגונית

בן ישי רמי דר

מחיר: 88 ₪


מחיר בבוקנט: 79.2 ₪


קטגוריה: ניהול, עסקים ושיווק ניהול עצמי 
הוצאה: מדיה 10
סינרגיה נוצרת בין שונים, אך שונות בינאישית מרתיעה אותנו. וגורמת ליצירת קונפליקטים. אנו מעדיפים לעבוד עם הדומים לנו, וזו אחת הסיבות בגינן קשה לנו לייצר סינרגיה.
ספר זה נכתב על מנת לסייע לך לפתח ולשמר את הארגון שלך כארגון מוביל. כארגון שבו מתקיימים יחסי גומלין איכותיים בכלל וסינרגיה בפרט. באמצעות סינרגיה ארגונית ניתן לשפר את תפוקות הארגון, להפיק את המיטב מתהליך מיזוג או רכישה, להטמיע טכנולוגיות חדשות וחדשניות ולפתח מגוון מוצרים ושירותים בקלות יחסית. במקביל, שביעות הרצון והמוטיבציה של העובדים עולות והקשר של העובדים והמנהלים למקום העבודה מתחזק.
ספר זה מתאר תפיסה ייחודית; מודל המגדיר את שבעת הדפוסים של יחסי הגומלין; וכלי עבודה המאפשרים לאבחן ולשפר את החיבור בין הכוחות והמשאבים השונים בארגון. תמצא בו הסברים, תרשימים, דוגמאות, שאלון מיפוי דפוסי יחסי הגומלין ודפים לתרגול.
הספר נכתב עבור
הבעלים, חבר הדירקטוריון, השותף או המנהל בארגונים קטנים כגדולים, בכל סקטור ובכל מגזר, המבקש לשפר את התפוקות של הארגון, באמצעות שיפור יחסי הגומלין ויצירת סינרגיה בין חברי הארגון בכלל וחברי ההנהלה בפרט.
מנהל צוות המשימה, צוות האיכות או צוות השיפור בארגון, המבקש לשפר את לכידות הצוות.
איש משאבי האנוש, הפיתוח הארגוני וההדרכה המעוניין להיחשף לשיטות חדשות בעלות ערך מוסף מוכח לארגון.
המרצה, היועץ או הסטודנט לפיתוח ארגוני המעוניין ברכישת מודל וכלי עבודה נוספים המותאמים לעבודת ייעוץ לארגונים במאה ה-21.