www.booknet.co.il
למען ביטחוננו | איזי מן

למען ביטחוננו

איזי מן

מחיר: 98 ₪


מחיר בבוקנט: 88.2 ₪


קטגוריה: צבא ביטחון ומלחמה 
הוצאה: משרד הביטחון
מקאמות היו, מאז שחר ההיסטוריה, דרך לתאר עלילות גבורה. לכאורה, הן פיוטיות מכדי לתאר את עיסוקו של צבא באש ובאבק ואת עבודתם של מכדי לתאר את עיסוקו של צבא באש ובאבק ואת עבודתם של אנשי המלחמה ושל כלי המשחית, ובכל זאת, , דווקא באמצעות החרוזים נמצא הנתיב לתאר את הנשמה הגדולה שמאחורי עבודת השטח והמטה, היום-יומית והאפורה, שרחוקה מזרי הדפנה ומתשואות הלל.