www.booknet.co.il
מילים בתנועה תזוזה בין קטגוריות<BR>עברית כהוויתה 1 | פנינה טרומר

מילים בתנועה תזוזה בין קטגוריו

פנינה טרומר

מחיר: 78 ₪


מחיר בבוקנט: 70.2 ₪


קטגוריה: לשון ובלשנות 
הוצאה: דיאלוג-הפצה
הספר דן בתופעה לשונית-חברתית בולטת בעברית הישראלית הדבורה והכתובה: מילים מקטגוריה דקדוקית מסוימת משנות את התנהגותן בקטגוריית המוצא שלהן עד כדי אפשרות שיוכן לקטגוריית יעד דקדוקית אחרת. כך למשל שם העצם שיגעון, שם התואר גדול ומילת הקיום יש -מילות קריאה; מילת השאלה איך והכינוי הרומז כזה- מילים נרדפות למאוד; שמות התואר חכם ובגדול - תוארי פועל.

136 עמודים