www.booknet.co.il
בין בבל לארץ ישראל | מאיר בן שחר<BR>ג´פרי הרמן<BR>ואהרון אופנהיימר

בין בבל לארץ ישראל

מאיר בן שחר
ג´פרי הרמן
ואהרון אופנהיימר

מחיר: 128.7 ₪


מחיר בבוקנט: 115.8 ₪


קטגוריה: היסטוריה של עם ישראל הסטוריה יהודית 
הוצאה: מרכז זלמן שזר
בין בבל לארץ ישראל: מחקרים מוגשים לישעיהו גפני כולל מחקרים של עמיתים ותלמידים בתחומי העניין של בעל היובל, המשתרעים מארץ ישראל ועד לבבל וליתר תפוצות ישראל, ומן העת העתיקה ועד לעולמה של חכמת ישראל.

השער הראשון, בבל, עוסק בהיבטים שונים של החיים היהודיים בבבל התלמודית.

השער השני, ארץ ישראל והתפוצות, בוחן את חייהן של קהילות ישראל באגן הים התיכון בעת העתיקה: דמותן של קהילות שונות והבדלים ערכיים ותרבותיים בין הקהילה היהודית בארץ ישראל לקהילות בתפוצות.

השער השלישי, עיונים בספרות חז"ל, דן בספרות חז"ל ובזיקות שבינה לבין הספרות היוונית-הרומית ויצירתם של אבות הכנסייה.

השער האחרון, מבטים מן העת החדשה, מאגד מחקרים המלמדים כיצד המורשת התרבותית והערכית של יהדות העת העתיקה המשיכה לפכות ולהדהד במאות התשע עשרה והעשרים.