www.booknet.co.il
תהליכים ומנגנונים בעולם הצמחים | אלי זמסקי

תהליכים ומנגנונים בעולם הצמחים

אלי זמסקי

מחיר: 128 ₪


מחיר בבוקנט: 115.2 ₪


קטגוריה: הטבע החי והצומח 
הוצאה: מאגנס
העולם המופלא של הצמחים מוצג בספר זה מנקודת ראות מיוחדת: הקשר בין המבנה לתפקיד. בעזרת איורים מרהיבים בצבע ותרשימים מפורטים, הספר מתאר ומבהיר כיצד השתנו תהליכים ומנגנונים במעבר האבולוציוני של צמחים מחיים בים הקדום לצמחי הזרע הגדלים ביבשה. הוא מכיל מגוון רחב מאוד של נושאים, מסביר בפשטות את התהליכים המסובכים של חילוף הדורות בצמחי היבשה. בפרקים העוסקים ברקמות השונות מושם דגש מיוחד על המנגנונים הקשורים בקליטה והובלה של מים ומומסים ברמה התאית, ברמת הרקמה ובצמח השלם.