www.booknet.co.il
חבלי ניגון  | עוזי שביט

חבלי ניגון

עוזי שביט

מחיר: 60 ₪


מחיר בבוקנט: 54 ₪


קטגוריה: ספרות מקור 
הוצאה: קיבוץ מאוחד
ספר זה עניינו תיאור מקיף של הפרוזה הביאליקאית, לשיטותיה ומשקליה המגוונים ולהיבטיה השונים. נקודת הכובד הוטלה בתמורות ובהתפתחות של פרוזודיה זו ובמעקב אחר גלגוליה הדינאמיים. תשומת לב מיוחדת הופנתה לשתי השיטות הפרוזודיות העיקריות בשירתו הטונית-סילאבית האשכנזית והחופשית-מקראית, על צורותיהן המגוונות. ביאליק הוא גדול מפתחיה של השיטה הטונית-סילאבית והאשכנזית בעברית, ומפעלו זה תרם תרומה מכרעת להתפתחות השירה העברית במאה העשרים. ואילו בפיתוח השיטה החופשית מקראית בישר ביאליק את התמורה הפרוזודית, שעתידה היתה להוביל אל ``השיר החופשי`` של ימינו. העיון הנרחב בפרוזודיה של ביאליק תורם לא רק להבנה שלמה יותר של שירת ביאליק, אלא גם להארת תהליכים מרכזיים בשירה העברית החדשה בכללה. עוזי שביט הוא פרופסור-חבר באוניברסיטת תל אביב ומכהן בתפקיד ראש החוג לספרות עברית. ספרי מחקר קודמים שלו: המהפכה הריתמית (1983) שירה ואידיאולוגיה (1988)