www.booknet.co.il
יציאתו של הקולנוע הישראלי מהארון  | רון ישועה

יציאתו של הקולנוע הישראלי מהאר

רון ישועה

מחיר: 68 ₪


מחיר בבוקנט: 61.2 ₪


קטגוריה: סוציולוגיה ואנתרפולוגיה תקשורת ועיתונאות מגדר ופמיניזם 
הוצאה: אופיר הוצאה לאור
ספר זה מבקש לגולל את מקרהו הייחודי של הייצוג ההומוסקסואלי בקולנוע הישראלי. בעוד שבקולנוע המערבי הייצוג ההומוסקסואלי מסמן טראומה מבנית משפחתית, בחברה הישראלית ייצוג זה מסמן טראומה לאומית. הספר מבקש לבחון את התפתחותו של הייצוג הישראלי דרך עיני דור המייסדים של הקולנוע הישראלי "הגאה": עמוס גוטמן ז"ל, איתן פוקס וגל אוחובסקי למול דור הראשונים של קולנוע זה, עמם נמנים היצורים יאיר הוכנר, דן וולמן, חיים טבקמן, דורון ערן, מיכאל מאיר ויריב מזור.