www.booknet.co.il
דבר תקווה<BR>מסורת הפיוט ה-ו | אפרים חזן ואבי שמידמן

דבר תקווה
מסורת הפיוט ה-ו

אפרים חזן ואבי שמידמן

מחיר: 160 ₪


מחיר בבוקנט: 160 ₪


קטגוריה: יהדות  
הוצאה: בר אילן
"דבר תקוה" הוא קובץ מחקרים בספרות ימי הביניים במרכזי השירה והפיוט ובשלוחותיהם. הקובץ מוגש כמנחת שי לפרופסור אמריטוס בנימין בר-תקוה בהוקרה לפועלו רב השנים במחקר ובהוראה. חבריו, עמיתיו, מוקיריו ותלמידיו חברו יחד לכבדו בפרסום פירות מחקריהם ברוח תורתו ותחומי התעניינותו. מפעלו המחקרי ורשימת פרסומיו של פרופ´ בר תקוה נסקרים בפתח הקובץ, שערכו פרופ´ אפרים חזן, עמית ורע לפרופ´ בר-תקוה, וד"ר אבי שמידמן, מתלמידיו המובהקים.
ארבעת מדורי הקובץ נושקים לתחומי מחקריו של פרופ´ בר-תקוה - מראשית ראשיתו של הפיוט העברי הקדום, דרך מרכזי הפייטנות באירופה: ספרד, אשכנז ופרובנס, ועד לשלוחותיה של השירה הספרדית בצפון אפריקה ובארם צובה. ברכה לעצמו קובע מאמר שנכתב על פיוטים העוסקים בשואה, נושא קרוב ללבו של בעל היובל.