www.booknet.co.il
לנוכח גבולות עוינים  | עורך: מרדכי בר-און

לנוכח גבולות עוינים

עורך: מרדכי בר-און

מחיר: 99 ₪


מחיר בבוקנט: 89.1 ₪


קטגוריה: צבא ביטחון ומלחמה ישראל - ערב 
הוצאה: אפי מלצר בע
בעשור הראשון לאחר תום מלחמת העצמאות, 1958-1949, המשיכו בעיות הביטחון להטריד את מדינה ישראל הצעירה: תקריות אלימות ואף קרבות היו תוצאה של מחלוקות בדבר פירוש הסכמי שביתות הנשק, והסתננות אלימה נרחבת מצד פליטים פלסטינים ואף מצד יחידות של צבאות ערב הובילו לפעילות הגנתית נרחבת של צה"ל וגם לפעולות תגמול שנערכו נגד כפרים ובסיסי צבא מעבר לגבולות. בעקבות נסיבות בין-לאומיות מורכבות חברה ישראל לבריטניה הגדולה ולצרפת, ויצאה בסתיו 1956 למבצע ’קדש’. במבצע הזה כבש צה"ל את חצי האי סיני, אך בעקבות לחץ המעצמות והאו"ם נאלצה ישראל לסגת מכל כיבושיה. הנסיבות המדיניות ופרטי הקרבות שהתנהלו בעשור הזה מתוארים ומנותחים לפרטיהם בדפי הספר הזה.
 
‬ הקובץ הזה, שעוסק בעשור הראשון לקיומה של מדינת ישראל, הוא פרי עיבודם של חמישה-עשר מפגשים שערכה העמותה לחקר כוח המגן על-שם ישראל גלילי בשנים 2007-2006. במפגשים האלה הרצו היסטוריונים ואנשי אקדמיה, שחקרו את התקופה והציגו בפני הקהל את מחקריהם, וכן מפקדים ולוחמים שהשתתפו באופן פעיל באירועים. העדויות המקוריות של המפקדים והלוחמים, שסיפרו על מעשיהם ועל מראות עיניהם כפי שהשתמרו בזיכרונם, הן בעלות תרומה חשובה ביותר להיסטוריוגרפיה של מדינת ישראל.