סל הקניות שלי |
פריטים בסל
את/ה נמצא/ת כאן:
שם קטגוריה


תקנון מבצע "ספר שני ב– 50%"

1.       צומת ספרים (2002) שותפות מוגבלת עורכת מבצע "ספר שני ב– 50%", בכל חנויות הרשת, במסגרתו יימכר מגוון רחב של ספרים בהנחה.

2.       תקופת המבצע  1.9.19-30.9.19  (כולל) ו/או עד גמר המלאי. מלאי מינימלי של 10,000 ספרים.

3.       צומת ספרים שומרת לעצמה את הזכות לקצר או להאריך את תקופת המבצע ו/או לשנות את רשימת החנויות המשתתפות במבצע ו/או את מגוון הספרים המשתתפים במבצע, להוסיף עליהם או לגרוע מהם לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל מועד שתמצא לנכון, זאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת. למען הסר ספק, אין הרשת מתחייבת למלאי ספציפי בחנויות מסוימות.

4.       המבצע יערך בכל חנויות רשת צומת ספרים, למעט אתר האינטרנט וירידים.

5.       מובהר בזאת כי המבצע לא יחול על הזמנות טלפוניות ו/או תשלום באמצעות שוברים ו/או קופונים מכל סוג שהוא.

6.       צומת ספרים שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות הקניה ללקוח בקנייה מסחרית.

7.       מנגנון המבצע: הלקוח יבחר ספרים מתוך רשימת הספרים המשתתפים במבצע בלבד וישלם על הראשון מחיר מלא (היקר מבניהם) ועל הספר השני (הזול מבין השניים) יקבל הנחה של 50% מהמחיר הקטלוגי.  

8.       למען הסר ספק לא יחול כפל מבצעים מכל סוג שהוא.

9.       הספרים המשתתפים במבצע יסומנו באמצעות מדבקות, כך שהלקוח יוכל לזהות באופן ברור את הספרים המשתתפים במבצע.

10.   ניתן יהיה להחליף ספר שנרכש במסגרת המבצע, שלא נעשה בו כל שימוש, ובמצבו כחדש בלבד, תוך 14 יום מקסימום ממועד הקנייה, בהצגת קבלה או פתק החלפה בלבד.

11.   זיכויים:

ניתן להחזיר ספרים אשר נרכשו במבצע ולקבל זיכוי, בהצגת קבלה או פתק החלפה בלבד, באופן הבא:

א.      בעת החזרת אחד מהספרים שנרכשו במבצע, ניתן לקבל זיכוי עבור הספר, בהפחתה של 25% מהמחיר הקטלוגי.

ב.      בעת החזרת זוג ספרים שנרכשו באותה עסקה במסגרת המבצע – יינתן זיכוי בהתאם לסכום הכולל ששולם על זוג הספרים.

            החלפות:

ניתן להחליף ספר הנקנה במבצע בזמן תקופת המבצע ולתקופה של 14 יום לאחר מכן (כלומר עד ה - 14.5.2018), מחיר קטלוגי מול מחיר קטלוגי מתוך המגוון המשתתף במבצע, באופן הבא:

כאשר הלקוח בוחר ספר יקר יותר, עליו להוסיף את ההפרש.

כאשר הלקוח בוחר ספר זול יותר, לא יינתן זיכוי על ההפרש.

12.   צומת ספרים לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם למשתתף כלשהו ו/או לצד שלישי כלשהו מכל סיבה שהיא בגין השתתפות במבצע.

 

 

 

 

 

 

13.   בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

14.   עותקי תקנון זה יעמדו לעיון הציבור בכל חנויות צומת ספרים ובמשרדי הנהלת הרשת אשר ברחוב התקווה 6 רמלה.                                                                                                                           

 

                                                                                                                        הנהלת צומת ספרים


לא נמצאו פרטים בחיפוש שבצעתלא נמצאו תוצאות בחיפוש